Om Namah Shivay
Babaji.ws and Hairakhan.com


Videos related to Babaji, Hairakhan and other Babaji ashrams

Arti
From the album: Instruments of Devotion
Zoltan Lantos: violin; M. H. Khan: sitar
Sami Khan: sarod; Naushad Ahmed: tabla
Ravi Rhotgi: dholak; Emam: dumbak
Raghunandan
From the album: Instruments of Devotion
Zoltan Lantos: violin; M. H. Khan: sitar
Sami Khan: sarod; Naushad Ahmed: tabla
Ravi Rhotgi: dholak; Emam: dumbak

Jai Ma
From the album: Longing for the Divine
Yashoda: vocals; Mukesh Sharma: sarod
Shabda Kahn: vocals; Daniel Berkman: kora
Marcin Spera: bass; Ahsan Ali Khan: sarangi
Arshad Khan: tabla; Emam: dumbak
Shri Guru Sharanam
From the album: Longing for the Divine
Yashoda: vocals; Mukesh Sharma: sarod
Shabda Kahn: vocals; Daniel Berkman: kora
Marcin Spera: bass; Ahsan Ali Khan: sarangi
Arshad Khan: tabla; Emam: dumbak

Babaji The great spirit....
Prabhuji

Sri Babaji Herakhan 1980
Babaji In Herakhan 1984

Best of Babaji
Babaji - Haidakhan Baba

Support this project